Polityka prywatności

Jak dbam o Twoją prywatność

Opublikowano 02.01.2023 18:00

Administratorem Twoich danych osobowych jest Kacper Szurek - ul. Olszańska 7, 31-513 Kraków.

Możesz się ze mną skontaktować pisząc na adres [email protected].

Jakie informacje na Twój temat posiadam?

Przetwarzam następujące informacje:

 • adres IP,
 • adres e-mail (jeśli wysłałeś/aś do mnie wiadomość email).

Korzystam z narzędzi, które gromadzą na Twój temat szereg informacji związanych z korzystaniem z mojej strony internetowej. Chodzi, w szczególności, o:

 • informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej,
 • przeglądane podstrony,
 • czas spędzony na stronie,
 • przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami,
 • kliknięcia w poszczególne linki,
 • źródło, z którego przechodzisz do strony,
 • przedział wieku, w którym się znajdujesz,
 • Twoja przybliżona lokalizacja.

Informacje anonimowe same w sobie nie mają charakteru danych osobowych, ponieważ nie pozwalają na Twoją identyfikację.

W jakich celach przetwarzam Twoje dane osobowe?

 • Analiza i statystyka z wykorzystaniem wyłącznie Informacji Anonimowych - art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 • Obsługa korespondencji – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Analiza i statystyka - szczegóły

Prowadzę działania analityczne i statystyczne z wykorzystaniem Plausible. W ramach narzędzi analitycznych mam dostęp wyłącznie do Informacji Anonimowych.

Informacje Anonimowe same w sobie nie mają charakteru danych osobowych, ponieważ nie pozwalają na Twoją identyfikację.

Przetwarzanie Informacji Anonimowych opieram na prawnie uzasadnionym interesie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Uzasadniony interes polega na tworzeniu, przeglądaniu i analizowaniu statystyk związanych z aktywnością użytkowników na stronie w celu wyciągania wniosków pozwalających na późniejszą optymalizację strony internetowej.

Obsługa korespondencji – szczegóły

Kontaktując się ze mną za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób naturalny przekazujesz swoje dane osobowe zawarte w treści korespondencji, w szczególności adres e-mail oraz imię i nazwisko. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.

Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli mój prawnie uzasadniony interes. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest również mój prawnie uzasadniony interes w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby zapewnienia sobie możliwości wykazania określonych faktów w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jestem w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką ze mną prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na moje nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

Kim są odbiorcy Twoich danych osobowych

Zewnętrzni usługodawcy, którzy biorą udział w przetwarzaniu Twoich danych osobowych, to:

 • Hostingodawca Hetzner, który przechowuje dane na serwerze,
 • Cloudflare - dostawca systemu CDN.

Część operacji przetwarzania Twoich danych osobowych może wiązać się z ich przekazywaniem do państw trzecich.

Przekazuje Twoje dane osobowe do państw trzecich w związku z korzystaniem z narzędzi, które przechowują dane osobowe na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich, w szczególności w USA. Dostawcy tych narzędzi gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowne mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO.

Jakie uprawnienia przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • prawo do usunięcia danych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli uprzednio taką zgodę wyraziłeś,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Zasady związane z realizacją wskazanych powyżej uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 - 21 RODO.