Kody 2FA w iPhone

Używasz Google Authenticator/Authy do generowania kodów 2FA na telefonie? Pęk kluczy w iOS pozwala na to samo.

Opublikowano 22.12.2022 09:56

  1. Włącz pęk kluczy w ustawieniach iCloud.
  2. Ustawienia->Hasła.
  3. Dodaj stronę.
  4. Wybierz "skonfiguruj kod weryfikacyjny".
  5. Zeskanuj kod QR.

Jak wygląda opcja autouzupelniania

W Safari wyświetla się taka podpowiedź. Po kliknięciu kod jest automatycznie uzupełniany.

Czy zatem w przypadku korzystania z iOS jest sens instalować zewnętrzne menadżery haseł?

To zależy. Pęk kluczy jest chroniony tym samym hasłem co iPhone. Niektórzy wolą mieć osobne hasło do menadżera haseł.

Poza tym pozostaje kwestia co z innymi urządzeniami nie od Apple. Niektóre menadżery mają dodatkowe funkcję - na przykład współdzielenie haseł z innymi osobami z rodziny.

#porady